Często zdarza się sytuacja, że musimy zmienić tryb pracy pilota To.GO2VA / To.GO4VA. Te dwa modele pilotów mogą pracować w trzech trybach:


  • ARC - obecnie używane kodowanie do radioodbiorników wbudowanych w centrale ( 128 bitów ) 433,92 Mhz
  • HCS - kodowanie używane w starszych centralach i radioodbiornikach ( 64 bity ) 433.92 MHz
  • ARC + HCS - podzielony pilot - lewa strona =ARC, prawa strona = HCS  - tryb przydatny jeśli mamy np. napęd wjazdowy starszego typu RI.6E i kupiliśmy JM.3, który ma radioodbiornik przystosowany do ARC - dzielimy pilot na pół ( 4 mignięcia ) i na jednym pilocie mamy oba napędy !

Zapraszamy na prezentację